پروژه‌های تهویه صنعتی به‌ دو صورت “طراحی و نظارت” یا “طراحی و اجرا” قابل انجام می‌باشند. این شرکت با بکارگیری دانش روز و همکاری جمعی از متخصصان و تکنسین‌های با‌تجربه کشور مجموعه کاملی را در طراحی، اجرا، نصب و راه‌اندازی سیستمهای تهویه صنعتی فراهم نموده است.

ارزیابی و پایش شاخصهای عملکردی و عملیاتی علاوه‌بر اطمینان از عملکرد اثربخش سیستم تهویه صنعتی، برای تدوین برنامه تعمیرات و نگهداری مفید می‌باشد. این شرکت با همکاری جمعی از متخصصان و تکنسین‌های با‌تجربه تیم توانمندی را جهت ارائه خدمات ارزیابی، تعمیرات و نگهداری فراهم نموده است.

آموزش نیروی انسانی نه‌تنها سبب ارتقای سطح آگاهی نیروی انسانی می‌شود، بلکه افزایش بهره‌وری و کیفیت را تضمین می‌نماید. این شرکت مفتخر است در راستای افزایش سطح آگاهی و توانایی نیروی کار به‌ویژه نفرات کلیدی واحدهای تولیدی، فنی، تعمیرات و نگهداری دوره‌های آموزشی برگزار نماید.