آموزش

در راستای ارتقای سطح دانش و توانمندی مشاوران و متخصصان فعال در زمینه طراحی و ساخت سیستم‌های تهویه صنعتی و  آشنایی کارشناسان واحدهای فنی و مهندسی صنایع، این شرکت افتخار برگزاری دوره های آموزشی لیست شده در جدول زیر را دارد.

فرم ارسال درخواست خدمات آموزش: